Thời gian làm việc 8h - 17h từ Thứ 2 đến thứ 7 - Hotline: 0963466651

Súng phun sơn Wider4-14J2

Hãng sản xuất: Anest Iwata

Nơi sản xuất: Made in Japan

Súng có lỗ phun 1.4mm thường dùng bắn bóng ô tô.

Sử dụng cốc nhựa trên chung với cốc nhựa của siêu súng WS400 LS-400 600ml model PC-G600P-2 và cốc nhựa W300 LPH300 400ml model PC-G400P-2

Điều này làm tăng giá sản phẩm so với model cũ W400 dùng với cốc PCG-6P-M.