Thời gian làm việc 8h - 17h từ Thứ 2 đến thứ 7 - Hotline: 0963466651

Cốc chứa sơn PCG-2D-1

Cốc đựng sơn PCG-2D-1 cho súng LPH80. Anest Iwata cup for LPH-80 Model PCG-2D-1

Cốc đựng sơn PCG-2D-1 chất liệu nhôm, chỉ dành cho súng LPH-80 Iwata

Dung tích 150ml.

Cốc này có nắp nhựa ghi chú phía trên là không ngâm nắp nhựa vào dung môi.

Do đó khi dính sơn thì vệ sinh rồi bỏ ra ngoài, không ngâm trong dung môi.

Nếu cố tình ngâm nắp nhựa có thể sẽ bị nứt.