Thời gian làm việc 8h - 17h từ Thứ 2 đến thứ 7 - Hotline: 0963466651

SƠN MÀU GỐC NƯỚC

THÀNH PHẦN:

Các điều khoản thương mại:

1- Miễn phí vận chuyển trong địa bàn Hà Nội với đơn hàng trên 5 triệu

 

Danh mục sản phẩm

TT

Mã Sản Phẩm

Tên Sản Phẩm

Đóng gói

 Đơn vị tính 

Màu metallic/ Metallic tinters

 

      

1

396-109K73

Sơn gốc màu bạc thô

0.9Kg

Can

2

396-111K73

Sơn gốc màu bạc trắng

0.9Kg

Can

3

396-123K73

Sơn gốc tạo nền trắng

0.9Kg

Can

4

396-137K73

Sơn gốc màu bạc mịn

0.9Kg

Can

5

396-202K73

Sơn gốc màu bạc chiếu

0.9Kg

Can

6

396-210K73

Sơn gốc màu bạc chiếu rất thô

0.9Kg

Can

7

396-254K73

Sơn gốc màu bạc chiếu rất thô

0.9Kg

Can

8

396-832K79

Sơn gốc màu bạc nhuyễn chiếu

0.3Kg

Can

9

396-835K73

Sơn gốc màu bạc chiếu trắng

0.9Kg

Can

10

396-842K73

Sơn gốc màu bạc chiếu trắng

0.9Kg

Can

11

396-844K73

Sơn gốc màu bạc nhuyễn sáng

0.9Kg

Can

12

396-849K73

Sơn gốc màu bạc mịn mới

0.9Kg

Can

13

396-850K79

Sơn gốc màu bạc vàng

0.3Kg

Can

14

396-851K79

Sơn gốc màu bạc ánh cam

0.3Kg

Can

Màu Camay/ Pearl tinters

   

1

396-213K79

Sơn gốc màu đỏ mịn

0.3Kg

Tube

2

396-217K79

Sơn gốc màu trắng

0.3Kg

Tube

3

396-218K79

Sơn gốc màu camay đỏ đồng

0.3Kg

Tube

4

396-242K79

Sơn gốc rất mịn

0.3Kg

Tube

5

396-244K79

Sơn gốc màu xanh dương mịn

0.3Kg

Tube

6

396-245K79

Sơn gốc màu xanh lá

0.3Kg

Tube

7

396-246K79

Sơn gốc màu xanh lá mịn

0.3Kg

Tube

8

396-247K79

Sơn gốc màu trắng sáng

0.3Kg

Tube

9

396-248K79

Sơn gốc màu đỏ

0.3Kg

Tube

10

396-260K79

Sơn gốc màu vàng sáng

0.3Kg

Tube

11

396-261K79

Sơn gốc tạo nền đỏ

0.3Kg

Tube

12

396-262K79

Sơn gốc tạo nền xanh dương

0.3Kg

Tube

13

396-263K79

Sơn gốc màu xanh dương tím

0.3Kg

Tube

14

396-264K79

Sơn gốc màu nâu đỏ

0.3Kg

Tube

15

396-266K79

Sơn gốc màu đỏ đồng

0.3Kg

Tube

16

396-270K79

Sơn gốc màu vàng sáng

0.3Kg

Tube

17

396-271K79

Sơn gốc màu thạch anh trắng

0.3Kg

Tube

18

396-273K79

Sơn gốc màu vàng rất đậm

0.3Kg

Tube

19

396-276K79

Sơn gốc màu trắng trung bình

0.3Kg

Tube

20

396-277K79

Sơn gốc màu trắng pha lê

0.3Kg

Tube

21

396-280K79

Sơn gốc màu xanh dương thẫm

0.3Kg

Tube

22

396-282K79

Sơn gốc màu nâu chiếu

0.3Kg

Tube

23

396-283K79

Sơn gốc màu vàng chiếu sáng

0.3Kg

Tube

24

396-286K79

Sơn gốc màu xanh dương pha lê

0.3Kg

Tube

25

396-287K79

Sơn gốc màu đỏ crystal (đỏ pha lê)

0.3Kg

Tube

26

396-288K79

Sơn gốc màu camay ve crystal

0.3Kg

Tube

27

396-289K79

Sơn gốc màu đỏ chiếu

0.3Kg

Tube

28

396-290K79

Sơn gốc màu tím ngọc

0.3Kg

Tube

29

396-291K79

Sơn gốc màu camay dương da trời

0.3Kg

Tube

30

396-292K79

Sơn gốc màu bạc siêu mịn

0.3Kg

Tube

31

396-293K79

Sơn gốc màu xanh  lá

0.3Kg

Tube

Màu Solid/ Solid tinters

   

1

396-338K73

Sơn gốc màu đỏ sáng

0.9Kg

Can

2

396-361K73

Sơn gốc màu vàng oxide

0.9Kg

Can

3

396-366K73

Sơn gốc màu xanh lá

0.9Kg

Can

4

396-400K73

Sơn gốc màu đen đậm

0.9Kg

Can

5

396-400K65

Sơn gốc màu đen đậm

3.6Kg

Can

6

396-411K73

Sơn gốc màu đen đặc biệt

0.9Kg

Can

7

396-531K73

Sơn gốc màu trắng

0.9Kg

Can

8

396-539K72

Sơn gốc màu trắng thịt

1.0Kg

Can

9

396-539K57

Sơn gốc màu trắng thịt

4.0Kg

Can

10

396-554K73

Sơn gốc màu nâu đậm

0.9Kg

Can

11

396-565K73

Sơn gốc màu vàng sáng trong

0.9Kg

Can

12

396-571K79

Sơn gốc màu oxide sắt

0.3Kg

Can

13

396-582K73

Sơn gốc màu đen nền

0.9Kg

Can

14

396-584K73

Sơn gốc màu đỏ nền nâu hồng

0.9Kg

Can

15

396-607K73

Sơn gốc màu xanh lá chiếu

0.9Kg

Can

16

396-609K73

Sơn gốc màu đỏ nền tím đậm

0.9Kg

Can

17

396-618K73

Sơn gốc màu xanh lá đậm

0.9Kg

Can

18

396-621K73

Sơn gốc màu xanh dương nền ve

0.9Kg

Can

19

396-626K79

Sơn gốc màu tím đỏ

0.3Kg

Can

20

396-630K73

Sơn gốc màu vàng cánh gián

0.9Kg

Can

21

396-636K73

Sơn gốc màu đỏ tạo nền mạnh

0.9Kg

Can

22

396-638K73

Sơn gốc màu xanh dương đậm

0.9Kg

Can

23

396-651K79

Sơn gốc màu sáng chiếu

0.3Kg

Can

24

396-659K73

Sơn gốc tạo nền trắng mịn

0.9Kg

Can

25

396-660K73

Sơn gốc màu xanh dương sâu

0.9Kg

Can

26

396-663K73

Sơn gốc tạo nền vàng

0.9Kg

Can

27

396-664K73

Sơn gốc màu xanh Nebula

0.9Kg

Can

28

396-665K73

Sơn gốc màu đỏ thẫm

0.9Kg

Can

29

396-670K73

Sơn gốc màu xanh da trời

0.9Kg

Can

30

396-671K73

Sơn gốc màu xanh ngọc

0.9Kg

Can

31

396-673K73

Sơn gốc màu xanh lapis (xanh biển)

0.9Kg

Can

32

396-680K73

Sơn gốc màu đỏ mọng

0.9Kg

Can

33

396-682K73

Sơn gốc màu đỏ rực

0.9Kg

Can

34

396-683K73

Sơn gốc màu vàng Lebanon (vàng ánh trắng)

0.9Kg

Can

35

396-685K73

Sơn gốc màu đỏ ruby

0.9Kg

Can

36

35-396-713K79

Sơn gốc màu ánh kim tuyến

0.3Kg

Tube