Thời gian làm việc 8h - 17h từ Thứ 2 đến thứ 7 - Hotline: 0963466651

Tỉ lệ pha: 3:1 (Thể Tích)

Primer Base (B) : Hardener (H)

Thinner : 10% ~ 20%

Súng phun có lỗ phun : 1.7 ~ 2.0mm

Áp suất phun : 2.5 ~ 3 Bar

Số lượng lớp sơn: 2 lớp

Thời gian chờ giữa 2 lớp sơn: 10 phút

Độ dày lớp sơn : 80 ~ 100 μm

Khô chà nhám: 3 giờ @ 30ºC

Chà nhám khô : P400 ~ P500

Chà nhám ướt : P600 ~ P800